fbpx

ประกันชีวิตแบบไหนดี และคุ้มค่ากับคุณ

วางแผนก่อนซื้อประกัน

การทำประกันเป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะในวัยทำงาน เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว นอกจากการเก็บออมเงินแล้วก็ควรทำประกันเอาไว้ เนื่องจากชีวิตของเราทุกคนสามารถเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้เสมอ เริ่มต้นจากการศึกษาประกันประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ ประกันชีวิต ที่ต้องพิจารณาว่าประกันชีวิตแบบไหนดี ที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุด เพราะประกันชีวิตแต่ละแบบมีเงื่อนไขในการจ่ายเบี้ยประกันและระยะเวลาคุ้มครองแตกต่างกันไป

ประกันชีวิตแบบไหนดี ที่เหมาะกับเงื่อนไขชีวิตตอนนี้ของเรา″

ประกันชีวิตเป็นประกันที่คุ้มครองในกรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิต ซึ่งแบบออกได้เป็นหลายรูปแบบจนเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากความเหมาะสมของวัยและกำลังในการจ่ายเบี้ยประกันเป็นหลัก เนื่องจากแต่ละช่วงวัยจะมีเงื่อนไขด้านร่างกายและด้านรายได้แตกต่างกัน เริ่มต้นจาก ประกันชีวิต พื้นฐาน 4 รูปแบบ ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ, ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา, ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ ซึ่งแต่ละแบบก็มีเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแตกต่างกันไป

สารบัญ

1.ประกันชีวิตสำหรับหัวหน้าครอบครัวที่มีคนข้างหลังอยู่มาก

สำหรับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องการมีหลักประกันที่ช่วยดูแลคนในครอบครัวหลังจากที่ตนเองจากไปแล้ว ประกันชีวิต แบบตลอดชีพเป็นประกันที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว อีกทั้งยังถือเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังได้ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพมีกำหนดชำระเบี้ยประกันด้วยระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 5 ปี, 10 ปี, หรือ 20 ปี ขึ้นอยู่กับรายละเอียดด้านความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน แต่คุ้มครองยาวตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

2.เจ็บป่วยบ่อย มีความเสี่ยงสูง แต่งบจำกัด เลือกประกันชีวิตแบบไหนดี

ประกันสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย เหมาะกับการใช้ประกันชีวิตพ่วง ประกันสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงหากเจ็บป่วยจนต้องเบิกค่ารักษาบ่อยแล้วบริษัทปฏิเสธการทำประกันในปีต่อไป หรือจะสร้างความอุ่นใจด้วยประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาก็ทำได้เช่นกัน โดยประกันแบบชั่วระยะเวลาจะมีกำหนดสัญญาที่ชัดเจนและค่อนข้างสั้น เริ่มตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 20 ปี หากครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่เสียชีวิตจะไม่ได้รับเงินคืน หรือเรียกว่าจ่ายทิ้ง เหมาะสำหรับผู้เจ็บป่วยบ่อย หรือมีความเสี่ยงสูง แต่งบน้อย เพราะเบี้ยประกันราคาไม่สูงเท่าเบี้ยประกันแบบอื่น ๆ แต่ได้รับความคุ้มครองที่สูง

3.อายุน้อย ยังไม่มีภาระมาก กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว

ประกันกลุ่ม สำหรับวัยสร้างเนื้อสร้างตัวที่อายุยังไม่มาก มีความมั่นคงทางรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่รู้จะเลือก ประกันชีวิตแบบไหนดี ลองดูประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็ถือว่าตอบโจทย์ เพราะเป็นการเก็บออมเงินรูปแบบหนึ่ง และยังได้รับความคุ้มครองพ่วงมาด้วย จะเลือกรับดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลระหว่างส่งเบี้ยประกัน หรือจะรับเป็นเงินก้อนเมื่อครบสัญญาแล้วก็ได้ อีกทั้งยังมีหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วย

4.วัยใกล้เกษียณ หรือผู้ต้องการเตรียมตัวก่อนเกษียณแต่เนิ่น ๆ

ประกันออมเงิน ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าแบบบำนาญ เพราะเป็น ประกันชีวิต ที่จ่ายให้กับผู้ทำประกันทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ผู้ทำประกันเกษียณอายุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนสำหรับการเกษียณด้วยการออมระยะยาว ต่างจากแบบตลอดชีพที่จ่ายในกรณีเสียชีวิตหรือมีอายุครบกำหนดสัญญาเท่านั้น

แค่หากมองหาและเลือกทำ ประกันชีวิต ก็ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงเพื่อตัวเองและคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้ว นอกจากการเลือกรูปแบบประกันชีวิตแบบไหนดีที่เหมาะสมแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของประกันชีวิตแต่ละแบบให้เข้าใจถี่ถ้วนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

Share :
ตัวแทนประกันชีวิต
หากคุณต้องการปรึกษาทางด้านประกันชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

ให้เราวางแผนประกันชีวิตให้คุณ

เราจะออกแบบประกันชีวิตให้เข้ากับ Life Style คุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจประกันประเภท