fbpx

สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณพธนพล รอดถาวร

โทร : 081-491-4144 (นริศรา สุทธิแสวง)

ประกันชีวิต เอไอเอ

คุ้มครองครอบครัวคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย ประกันชีวิต เอไอเอ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่คุณรักและห่วงใย

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต เอไอเอ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำคัญ ที่จะเป็นตัวสร้างรากฐานและความมั่นคงทางการเงินที่สำคัญให้กับผู้คน เป็นสัญญาว่าบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองหรือจ่ายเงินชดเชยจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือ เมื่อผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

อ้างอิงจาก : คปภ

ประกันชีวิต เอไอเอ มี 3 ประเภทหลัก ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ “Whole Life” คือแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพหรือจนถึงอายุ 99 ปี เป็นแบบประกันที่เบี้ยประกันค่อนข้างต่ำแต่มีระยะเวลาและความคุ้มครองสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้ครอบครัว และเป็นแบบประกันที่เหมาะสมกับการซื้อเพื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมที่สุด

2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือ “Term” คือแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลา เช่น  5,10,15,20 ปี เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันต่ำที่สุด เนื่องจากจะได้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาที่ทำประกันเท่านั้น (ไม่มีเงินครบสัญญา) เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งต้องการทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง

3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ “Endowment” คือแบบประกันชีวิตที่เน้นการออมเงิน เพื่อรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่ให้คุณเลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้ด้วยตนเอง พร้อมรับความคุ้มครองยาวตลอดชีวิตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต และเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว
5/5

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต เอไอเอ มีให้เลือกทั้งแบบคุ้มครองตลอดชีพ
แบบชั่วระยะเวลาเบี้ยประกันต่ำ
หรือแบบสะสมทรัพย์มีเงินคืนเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
และยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส ดีอย่างไร

เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

หมดกังวลรายได้ที่ไม่แน่นอน ให้คุณมีประกันชีวิตได้ แบบจ่ายเบี้ยสั้น มีให้เลือกตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี พร้อมคุ้มครองยาวตลอดชีวิต (ถึงอายุครบ 99 ปี)

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

หายห่วง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง* ระหว่างสัญญา ก็สามารถยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู่ได้

รับเงินสูงสุดถึง 90% หากตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

เมื่อถูกวินิจฉัยว่าตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย**  ระหว่างสัญญา ก็รับเงินสูงสุดถึง 90% ของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอเสียชีวิต ให้คุณมีเงินก้อนไว้ใช้ยามบั้นปลาย พร้อมรับสิทธิยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยที่เหลืออยู่

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับผลประโยชน์ที่สูงสุด

อะไรก็ไม่แน่นอน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เสียชีวิตระหว่างสัญญา ก็รับผลประโยชน์ที่สูงสุดระหว่าง

1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

เงื่อนไขและผลประโยชน์

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

1.เลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่คุณต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเบี้ยแบบ 5ปี, 10ปี, 15ปี หรือ 20ปี

2.หากกรณีเกิดเสียชีวิต ท่านจะได้รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้ เช่น ท่านทำทุนประกันไว้ 1,000,000 บาท ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสินไหม 1,000,000 บาท

3.เบี้ยประกันที่ท่านซื้อกับเรา ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาของความคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินชดเชย สัญญาประกันชีวิตแบบนี้ให้ความคุ้มครองภัยจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์ในด้านสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่าแบบอื่นๆ

การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ จุดประสงค์หลักของการประกันภัยแบบนี้คือการเตรียมเงินทุนให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาตัวครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น

ท่านสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันโดยเงินสดหรือโอนผ่านแอปพิชั่นธนาคารหรือบัตรเครดิตได้เลย

ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 081-491-4144, 064-269-3915 ซึ่งเราเป็นตัวแทนให้บริการลูกค้าโดยตรง

ตัวแทนประกันชีวิต

หากคุณต้องการปรึกษาทางด้านประกันชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

วางแผนให้ถูกต้องด้วยมืออาชีพทางด้านประกันชีวิต

ให้เราวางแผนประกันชีวิตให้คุณ

เราจะออกแบบประกันชีวิตให้เข้ากับ Life Style คุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจประกันประเภท