fbpx

เลือกซื้อประกันแบบไหนดี

เลือกซื้อประกันแบบไหนดี

เลือกซื้อประกันแบบไหนดี ทำความเข้าใจกับแบบประกันให้คุ้มครองได้ตรงใจ

การซื้อประกันเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม เพราะยังมีความเข้าใจว่าเป็นการเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงแล้วหากมีประกันไว้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ แถมยังมีประกันที่มาในรูปแบบของเงินออมได้อีกด้วย และจะ เลือกซื้อประกันแบบไหนดี เมื่อเราคิดจะเริ่มซื้อประกันกรมธรรม์แรกให้กับตัวเอง มาทำความเข้าใจประกันแบบต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองหลายด้านในชีวิตแตกต่างกันไป

เลือกจากประเภทหรือเลือกจากระยะเวลา

ประเภทของประกันที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีคือประกันชีวิต เพราะมีภาพจำจากละครหรือภาพยนตร์หลังจากที่ตัวละครเสียชีวิตแล้วมีเงินประกันจำนวนมากส่งต่อให้กับลูกหลานที่อยู่ข้างหลัง แต่ที่จริงแล้วยังมีประกันที่คุ้มครองเฉพาะด้านสุขภาพ ด้านอุบัติเหตุ หรือคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัวอีกด้วย แล้วจะเลือกซื้อประกันแบบไหนดี ให้เหมาะกับตัวเรา ลองพิจารณาจากเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

สารบัญ

1.ประกันชีวิต คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต

ทุนประกันชีวิตประกันชีวิต เป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีเสียชีวิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ ประกันชีวิตตลอดชีพ และประกันชีวิตชั่วระยะเวลา โดยประกันชีวิตตลอดชีพจะต้องจ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่องไปจนเมื่ออายุครบกำหนดสัญญา จะมีการกำหนดช่วงอายุที่สามารถทำประกันนี้ได้ และคุ้มครองไปจนถึงอายุประมาณ 90 ปี

ต่างจากประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองเป็นระยะสั้น ตั้งแต่ 1ปี, 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี หรือ 20 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญาแต่ผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่จะไม่ได้รับเบี้ยประกันคืน แต่ข้อดีคือค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันชีวิตตลอดชีพ ถ้าจะให้ เลือกซื้อประกันแบบไหนดี ประกันชั่วระยะเวลาเหมาะกับคนที่ยังมีรายได้น้อยแต่ต้องการความคุ้มครองในระยะสั้นมากกว่า หากมีรายได้มั่นคงหรือเป็นเสาหลักครอบครัวจะเหมาะกับประกันตลอดชีพมากกว่า 

2.ประกันสุขภาพ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย

เลือกซื้อประกันแบบไหนดี ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วย เป็นโรคร้ายแรง หรืออาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ทั้งประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกหรือ OPD สำหรับการรักษาภายในสถานพยาบาลไม่เกิน 6 ชั่วโมง, ประกันสุขภาพผู้ป่วยในหรือ IPD สำหรับการรักษาที่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล, ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง สำหรับโรคที่ต้องใช้เวลารักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพชดเชยรายได้

โดยส่วนใหญ่แล้วหากเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้แน่นอน บริษัทมักมีประกันสุขภาพแบบกลุ่มเสริมให้เป็นสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการประกันสังคมที่พนักงานทุกคนควรได้รับ ทั้งนี้ ควรพิจารณาความเสี่ยงของตนเองหากต้องการเลือกซื้อประกันให้ความคุ้มครองเพิ่ม เช่น ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายเนื่องจากพันธุกรรม อาจพิจารณาประกันสุขภาพโรคร้ายแรงไว้เป็นทางเลือก ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อประกันแบบไหนดี

3.ประกันควบการลงทุน สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้

ประกันควบคู่การลงทุน นอกจากการได้รับความคุ้มครองแล้ว ยังมีประกันอีกประเภทคือ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมอีกด้วย เป็นประกันรูปแบบที่ค่อนข้างยืดหยุ่น แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ผู้ที่สนใจซื้อประกันที่สามารถลงทุนในเวลาเดียวกันได้ด้วย ควรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

นอกจากจะต้องพิจารณาเลือกซื้อประกันแบบไหนดี ที่ให้ความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าแล้ว สิ่งสำคัญคือเงื่อนไขของชีวิต ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาพิจารณาบางช่วงชีวิตอาจเหมาะกับประกันแบบหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจเหมาะกับประกันอีกแบบหนึ่ง จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขของประกันและเงื่อนไขของชีวิตให้ดีก่อนซื้อจึงจะดีที่สุด

Share :
ตัวแทนประกันชีวิต
หากคุณต้องการปรึกษาทางด้านประกันชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

ให้เราวางแผนประกันชีวิตให้คุณ

เราจะออกแบบประกันชีวิตให้เข้ากับ Life Style คุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจประกันประเภท