fbpx

สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณพธนพล รอดถาวร

โทร : 081-491-4144 (นริศรา สุทธิแสวง)

สังคมผู้สูงอายุ และโอกาสการเข้าถึงบริการเพื่อสุขภาพ

สังคมผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุ ความท้าทายและโอกาสการเข้าถึงบริการเพื่อสุขภาพ

          ในระยะหลังมานี้หลายคนคงได้ยินคำว่าสังคมผู้สูงอายุ มากขึ้นเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จะมีผู้สูงอายุหลายท่านทำ ประกันชีวิต เพื่อรองรับความเสี่ยงในชีวิตไว้แล้ว แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายท่านที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้องอาศัยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี และต้องมีค่าใช้จ่ายรองรับที่มากเพียงพอ ไม่ใช่แค่ตัวผู้สูงอายุเท่านั้นที่ต้องเผชิญความเสี่ยงเฉพาะบุคคล แต่สังคมที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้านสุขภาพที่ทำให้สังคมดียิ่งขึ้น

ปัจจัยทำให้เกิดสังคม ผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุ

          ปัจจัยที่ทำให้เกิด สังคมผู้สูงอายุ ไม่ได้มีปัจจัยเพียงแค่อัตราการเกิดน้อยลงเท่านั้น เพราะเบื้องหลังอัตราการเกิดที่น้อยลงเกิดจากความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ คู่สามีภรรยาที่ไม่ต้องการมีบุตรมีมากขึ้น เพราะสถานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงดูลูก โครงสร้างของครอบครัวเดี่ยวในปัจจุบัน ที่ลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อและแม่ในวัยชราทั้งสองคน จึงไม่ต้องการมีลูกเป็นภาระในการเลี้ยงดูเพิ่ม ค่านิยมและความเชื่อในสังคมคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้ชีวิต ซึ่งไม่จำเป็นต้องแต่งงานสร้างครอบครัวเสมอไป สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทับซ้อนกันในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น แต่หลัก ประกันชีวิต ของผู้คนอาจยังไม่มั่นคงมากนัก สังคมผู้สูงอายุจึงขยายตัวในหลายประเทศทั่วโลก

ความท้าทาย สังคมผู้สูงอายุ

ความท้าทายใน สังคมผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง ?

ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุมีหลายด้านด้วยกัน เพราะไม่ใช่แค่วัยผู้สูงอายุเท่านั้นที่คนในสังคมควรให้ความสนใจ แต่ยังมีประชากรวัยอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุด้วย

  1. ประชากรวัยแรงงานลดลง

เมื่อจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของประชากรที่อยู่วัยแรงงานลดลง ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัยแรงงานมีโอกาสสะดุดหรือชะลอตัวลง ส่งผลให้ภาพรวมในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศลดลงไปด้วย หลายประเทศแก้ไขโดยการกำหนดอายุเกษียณให้ยืดระยะออกไป เป็นการเกษียณหลังอายุ 65 ปี หรือ 67 ปี

  1. ค่าเงินเฟ้อทำให้ค่าครองชีพสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณสูงขึ้น

สังคมผู้สูงอายุ ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาชิกในบ้านที่หารายได้ได้มีลดลง อีกทั้งยังมีค่าเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าครองชีพสูงกว่าชีวิตในวัยทำงาน จึงอาจทำให้เงินที่เก็บไว้ใช้หลังเกษียณไม่พอใช้ โดยเฉพาะประชากรไทยที่ยังมีความรู้ทางการเงินน้อย ไม่มีการทำ ประกันชีวิต สำหรับปั้นปลาย ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินตามมา

  1. ความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงกับการอยู่โดดเดี่ยว และทำให้เกิดอาการซึมเศร้าตามมา เพราะไม่สามารถทำงานได้เหมือนเมื่อก่อน และอาจรู้สึกกังวลเมื่อต้องกลายเป็นภาระลูกหลาน

โอกาสในสังคมผู้สูงอายุ

โอกาสในสังคมผู้สูงอายุ ปูทางให้ความก้าวหน้าของบริการเพื่อสุขภาพ

          ในขณะที่สังคมผู้สูงอายุสร้างความท้าทายให้กับสังคมหลายด้าน แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาด้านบริการเพื่อสุขภาพเช่นกัน เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ควรได้รับการเอาใจใส่ด้านสุขภาพเป็นพิเศษ กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพจึงมีโอกาสเติบโตและพัฒนาเพื่อขยายบริการไปยังวัยอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจทางการเงินและประกันชีวิตที่เติบโตได้ เพราะการทำ ประกันชีวิต ช่วยรองรับความเสี่ยงหลังเกษียณ ซึ่งจำเป็นต้องมีบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ประกันเอไอเอ ที่มีบริการทั้งการตรวจสุขภาพ การคุ้มครองค่ารักษา และเงินตอบแทนหลังเกษียณ เป็นต้น

          การเตรียมตัวหาความรู้ทางการเงิน เพื่อใช้ชีวิตในวัยสูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ และการทำ ประกันชีวิต เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพและการเงิน ก็เป็นวิธีเก็บออมและวางแผนชีวิตที่ดีอย่างหนึ่ง ประกันเอไอเอ เป็นอีกทางเลือกที่มีแผนประกันให้เลือกหลากหลาย สามารถมอบทั้งความคุ้มครองด้านสุขภาพและการเงินเพื่อให้คุณใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายใจ

Share :
ตัวแทนประกันชีวิต
บทความน่าสนใจ
Social Media
ตัวแทนประกันชีวิต
หากคุณต้องการปรึกษาทางด้านประกันชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

ให้เราวางแผนประกันชีวิตให้คุณ

เราจะออกแบบประกันชีวิตให้เข้ากับ Life Style คุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจประกันประเภท