fbpx

สวัสดิการประกันกลุ่ม ใครบ้างที่ซื้อได้

สวัสดิการประกันกลุ่ม

เมื่อมองหางาน หลายคนอาจมีความสนใจเรื่อง สวัสดิการประกันกลุ่ม ก่อนเป็นอันดับแรก แม้จะมีประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว แต่มีประกันอีกอย่างหนึ่งที่คนทำงานทุกคนควรรู้คือสวัสดิการประกันกลุ่ม ซี่งเป็นประกันรูปแบบหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตได้อีกทาง แล้วประกันแบบกลุ่มนี้คืออะไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะซื้อประกันแบบกลุ่มได้ มาหาคำตอบเพื่อทำความเข้าใจในสวัสดิการที่เราควรได้รับกันดีกว่า

สวัสดิการประกันกลุ่ม ถือโดยนายจ้าง ลูกจ้างได้ประโยชน์

          ประกันกลุ่ม คือ สวัสดิการที่คุ้มครองคนหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยนายจ้างจะเป็นคนถือประกันไว้ ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองก็คือลูกจ้าง สิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับคือใบรับรองเอาประกันภัย ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรประกันภัยจากอุบัติเหตุสวัสดิการประกันกลุ่มมีหลายประเภท ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ที่อาจครอบคลุมเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย แล้วแต่รายละเอียดของแต่ละกรมธรรม์ ทั้งนี้ประกันกลุ่มก็มีเงื่อนไขในการซื้อและข้อควรรู้ที่ทุกคนควรทราบอยู่เช่นกัน

สวัสดิการประกันกลุ่ม
Play Video about สวัสดิการประกันกลุ่ม

สารบัญ

ใครบ้างที่ซื้อสวัสดิการประกันกลุ่มได้

ประกันกลุ่มประกันกลุ่ม เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานประจำที่ทำงานเต็มเวลา ทั้งในองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน โดยจะต้องเป็นองค์กรที่มีเงื่อนไขตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้

หรือหากเป็นองค์กรธุรกิจต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือร้านค้าที่ใบจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ก็สามารถทำประกันกลุ่ม เพิ่มเติมให้กับพนักงานในองค์กรได้ ให้บริการได้ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5 คน ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่าพันคน ก็สามารถทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

ประโยชน์ของสวัสดิการประกันกลุ่ม

ประโยชน์ประกันกลุ่มประกันกลุ่ม มีข้อดีคืออัตราเบี้ยประกันต่ำ ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะต่อลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อนายจ้างในแง่ของการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาลได้ และเมื่อลูกจ้างเห็นว่ามีสวัสดิการประกันกลุ่มที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยากทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน เพราะองค์กรที่สามารถทำประกันกลุ่มให้กับลูกจ้างได้ ถือเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดีและมีความมั่นคง ทำให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในองค์กร

คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับประกันกลุ่ม

คำศัพท์ประกันกลุ่มอาจมีหลายคำที่เราเคยได้ยินในรายการรับสมัครงาน แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเงื่อนไขของผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม เช่น OPD, IPD หรือ ER หากเราพบเห็นคำเหล่านี้ในรายการสวัสดิการบริษัทแล้วเข้าใจความหมาย ก็จะทำให้ทราบว่าบริษัทนี้มี ประกันกลุ่ม ด้วย

OPD : หมายถึง การรักษาผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องค้างคืนที่สถานพยาบาล สามารถรักษา รับยา แล้วกลับบ้านได้เลยภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง

IPD : หมายถึง ค่ารักษาที่รวมค่าห้องและค่าอาหารสำหรับผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล

ER : หมายถึง ค่ารักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองภายใน 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานประจำ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในชีวิตได้เสมอ ประกันกลุ่ม จึงเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความอุ่นใจ นายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป ลูกจ้างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีที่พึ่งพิงยามเจ็บป่วย จึงถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คุ้มค่าสำหรับทุกฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

แผนประกัน ไฟว์ อัพ (พลัส)  สวัสดิการประกันกลุ่มเอไอเอ คุ้มครองครบ จบในแผนเดียว

เงื่อนไขและผลประโยชน์

สวัสดิการประกันกลุ่ม

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  1. คลายกังวลด้วยการเพิ่มความคุ้มครองทางเลือกที่คุ้มค่า ผลประโยชน์ครอบคลุม 40 โรคร้ายแรง ทัตนกรรม และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
  2. เพิ่มความมั่นใจให้กับครอบครัวของพนักงาน ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้แก่คู่สมรสและบุตร
  3. ดูแลพนักงานของคุณ ครบ จบ ในแผนเดียว ครอบคลุมสวัสดิการด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ชีวิต และการสูญเสียด้านร่างกาย
  4. คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท กรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  5. ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันที่จ่ายไปยังสามารถนำไปหักภาษีได้อีกด้วย

ทำไมต้องเป็นเรา

เราคือ ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตมามากกว่า 10 ปี และได้รับคุณวุฒิตามมาตรฐานสากลอย่างมากมาย

อีกทั้งยังได้รับรางวัล OF THE YEAR สาขา CS Group (สวัสดิการประกันองค์กร) อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีว่าเรามีความชำนาญในการดูแลเรื่องสวัสดิการองค์เป็นอย่างดี

เรามีทีมงานพร้อมดูแลสวัสดิการประกันกลุ่มให้กับองค์กรของท่านได้อย่างครอบคลุม อาทิเช่น จัดสัมนาให้ความรู้ด้านประกันเพื่อรู้ถึงสิทธิ์ที่ท่านมี และให้ความรู้เรื่องภาษีให้กับพนักงานของท่าน รวมไปถึงการบริการดูแลประสานงานเคลมสินไหมให้พนักงานของท่านเมื่อเกิดเหตุจำเป็นต้องใช้ประกัน เพราะฉนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าทีมเราจะดูแลและวางแผนด้านสวัสดิการประกันกลุ่มให้กับบริษัทของท่านได้อย่างคุ้มค่าและครอบคลุมที่สุด 

ตัวแทนประกันชีวิต
Share :
ตัวแทนประกันชีวิต
หากคุณต้องการปรึกษาทางด้านประกันชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุม คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

ให้เราวางแผนประกันชีวิตให้คุณ

เราจะออกแบบประกันชีวิตให้เข้ากับ Life Style คุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจประกันประเภท